Reklamační systém
Licon - otopná konvektorová tělesa
Jméno zákazníka Adresa:
Kontaktní e-mail
Telefon
Reklamovaný výrobek
(případně více výrobků)
Množství Externí číslo
Číslo nabývacího dokladu Datum nákupu Datum reklamace
20. 3. 2019
Popis reklamované závady
Přiložený soubor (fotografie,...)

LICON HEAT s.r.o.
Svárovská 699
Průmyslová zóna Sever
460 11 Liberec
Česká republika
E-mail: info@licon.cz
Tel.: + 420 485 131 157
Fax: + 420 485 130 331
www.licon.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.