Nízkoteplotní vytápění a úsporné konvektory
Licon - otopná konvektorová tělesa
Dnešní moderní výstavba klade důraz na energetickou úspornost systému vytápění budov. Situace, kdy pojem energetická spotřeba byl jen lichý pojem, je nenávratně minulostí. Naopak zavedení energetických štítků domů a budov, směrnice EU 2020, jsou jasným důkazem, že spotřeba energií bude do budoucna vnímána jako velmi důležitý pojem, ať už při prodeji developerských projektů nebo provozování takového domu či objektu.
Otázku, jak úsporně vytápět, si jistě klade každý investor. Moderní stavební materiály dokážou snížit tepelné ztráty na minimum, a tak se v tomto případě mnoho investorů přikloní k investici do tepelného čerpadla nebo jiného nízkoteplotního zdroje, například kondenzačního kotle. Dále bývá tento systém doplněn o kombinaci solárního ohřevu TUV. Většinou tyto kombinace najdeme u rodinných domů nebo menších budov. Ovšem ani velké projekty administrativních komplexů nezůstávají stranou, neboť provozní náklady zajímají každého potenciálního nájemce.
 
Výše uvedené zdroje tepla jsou tzv. nízkoteplotní. To znamená, že voda pro vytápění je ohřívána na nízké teploty, zpravidla v rozmezí 35 až 55°C (standardně podle normy se počítá s teplotou vody 70°C). Pokud se investor rozhodne pro teplovodní vytápění s nízkoteplotním zdrojem, řeší otázku koncového zařízení, tedy otopného tělesa. Nejrozšířenější způsob je vytápění pomocí velkoplošných systémů, tj. podlahové, stěnové či stropní vytápění, někdy s doplněním o radiátory. Jde o osvědčené kombinace s rozumnou pořizovací cenou. Zároveň se ale ukazují i nedostatky velkoplošných systémů. Jedná se zejména o dlouhou setrvačnost a reakci na změnu teploty způsobenou vnějšími vlivy např. náhlou změnou venkovní teploty, dosažení a udržení tepelného komfortu v přechodném období na podzim a na jaře, omezené možnosti použití krycích materiálů podlah, upevňovaní zařízení či vybavení na zeď v případě stěnového vytápění. Samostatnou kapitolou je inzerovaná využitelnost velkoplošných systémů k ochlazování místností.

Tepelné čerpadlo - chlazení
Obr.1 V létě chladí (chlazení/topení v jednom)

Tepelné čerpadlo - topení
Obr.2 V zimně topí (topení/chlazení v jednom)

Alternativou nebo doplňkem k velkoplošným systémům jsou teplovodní konvektory. Konvektor je otopné těleso, které je tvořeno výměníkem tepla obvykle se skládá z měděné trubky a hliníkových lamel. Výměník je pak umístěn v designovém „obalu“ podle typu instalace (podlahový, nástěnný, lavice, samostojný ). Konvektory se vyznačují minimálním vodním objemem - voda je obsažena pouze v trubkách výměníku, nikoliv v plášti jako u klasických radiátorů. Pro nízkoteplotní systémy jsou nejvhodnější konvektory s ventilátorem. Ventilátor zvýší několikanásobně účinnost a to platí i pro nízké teploty topného systému. Ti, kdo mají obavu z hlučnosti, si dnes mohou vybrat opravdu neslyšné ventilátory. Například firma Licon používá speciální ventilátory patentově chráněné, které používají systém diskových magnetických motorků, jež běžně nedosahují úrovně ani 30dBA a spotřebují jen okolo 5W.
 
Níže je porovnání tepelných výkonů při teplotě vody 75/65/20°C tj. rozdíl teplot delta 50 u ocelového deskového tělesa, konvektoru bez ventilátoru a konvektoru s ventilátorem o shodných rozměrech. Z porovnání je vidět, že účinnost konvektoru s ventilátorem (OKIOC) je podle rychlosti ventilátoru větší v rozmezí od 21% do 213%.
Porovnání výkonu těles - konvektory vs. radiátory
V dalším grafu jsou stejné výrobky v nízkoteplotním systému 45/35/20°C, rozdíl teplot delta 20. Účinnost konvektoru OKIOC je v závislosti na rychlosti otáček ventilátoru vyšší až o 265%.
Porovnání výkonu těles - teplota 20 stupnu
Kromě vysoké účinnosti při vytápění umí konvektory s ventilátorem nabídnout i účinné dochlazování nebo chlazení. Například významný evropský výrobce, česká firma Licon Liberec, vyrábí ucelený sortiment těchto výrobků. V loňském roce Licon uvedl na trh několik novinek vhodných pro nízkoteplotní zdroje:
  • Nástěnný konvektor s ventilátorem OKIOC vytápění / dochlazování
  • Volně stojící konvektory s ventilátorem OLOC vytápění
  • Podlahové konvektory PKOC , PKIOC a PKWOC pro vytápění / chlazení
S ohledem na úzkou spolupráci s Technickou universitou v Liberci, která je podpořena dotací z programu TACR, Licon dále pracuje na inovacích a vývoji nových výrobků zaměřených zejména na zvýšení účinnosti u nízkoteplotních zdrojů s dochlazováním.
Chlazení může být u konvektorů benefitem zadarmo. Například v systému s tepelným čerpadlem, které umožňuje reverzní chod (v létě chladí, v zimě topí) je možné tohoto účelu dosáhnout pouze s jedním koncovým zařízením – konvektorem. Není třeba instalovat dodatečný systém klimatizace. A to za srovnatelných investičních nákladů s velkoplošným systémem.

Konvektory lze rovněž kombinovat s velkoplošným systémem vytápění, které je například v přízemí, ale konvektory jsou umístěny v dalším patře (podkroví, které se více ohřívá) a mohou přes léto místnosti chladit.

Z výše uvedeného vyplývá, že konvektory s ventilátorem jsou velmi vhodným doplňkem moderních nízkoteplotních systémů pro jejich efektivitu, univerzálnost, úspornost a dlouhou životnost.
LICON HEAT s.r.o.
Svárovská 699
Průmyslová zóna Sever
460 11 Liberec
Česká republika
E-mail: info@licon.cz
Tel.: + 420 485 131 157
Fax: + 420 485 130 331
www.licon.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.